Svensk-georgiska föreningen

En vänskapsförening mellan kungadömet Sverige och republiken Georgien i södra Kaukasus